Liên hệ


    Để có thể liên hệ với đội ngũ chăm sóc khách hàng của cổng game Biendo có các cách sau:

    • Nhắn tin trực tiếp tại cổng chat trực tuyến của chúng tôi
    • Điền thông tin vào form liên hệ để được hỗ trợ
    • Liên hệ thông qua các cổng hotline
    • Các mạng xã hội khác của chúng tôi